Het team

Het team bestaat momenteel uit 4 personen die regelmatig samen of in tweetallen de werkzaamheden verrichten. We zijn allemaal ZZP-ers. Maar verrichten de werkzaamheden regelmatig samen uit waardoor we wel als team gezien kunnen worden. 

De offerte wordt door 1 persoon gemaakt en wanneer u die goedkeurd dan maken wij afspraken wanneer de werkzaamheden zullen starten en in welk tijdsbestek ze afgerond zullen zijn. Dit is altijd met een uitloopmarge, in verband met onvoorziene omstandigheden waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen.

Mochten er tussentijdse wijzigingen van uw kant zijn, dan graag zo spoedig mogelijk doorgeven zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Tevens zullen wij vanuit onze zijde wijzigingen zo spoedig mogelijk met u delen, zodat u weet waar u aan toe bent en niet nodeloos zit te wachten op mensen die niet op komen dagen.

Wij staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit.